Afgevlakte of vervormde schedel – plagiocephalie

De schedel van een baby is nog zacht en de schedelbotten kunnen nog bewegen ten opzichte van elkaar. Hierdoor is het hoofdje nog vervormbaar. Wanneer een baby veel met zijn hoofdje dezelfde kant op ligt, kan er een afvlakking ontstaan. Het veelvuldig met het hoofdje gedraaid liggen naar één zijde en niet goed naar de andere kant kunnen draaien wordt een voorkeurshouding genoemd.
Deze kan onder andere ontstaan door een blokkade in de nek, de hals, elders in de wervelkolom of vanuit het sleutelbeen. Het is bij een afvlakking zeer belangrijk te achterhalen wat de voorkeursrichting van het hoofd in stand houd. Hoe eerder de behandeling begint, dus zodra een afvlakking of voorkeursrichting opvalt, des te kleiner de te herstellen vervorming.