Stress

Onze samenleving vraagt veel van ons. Klachten gerelateerd aan stress of drukte komen dan ook veel voor. Men kan hierbij denken aan slecht slapen, een onrustig gevoel, gespannen spieren of buikklachten die verergeren tijdens drukte of stress. Het weg halen van de stressor (hetgeen de stress veroorzaakt) is het meest voor de hand liggend, maar niet altijd gemakkelijk. Voor de osteopaat is het belangrijk de reden te vinden waarom er niet meer aan de gevraagde belasting kan worden voldaan. Door de stress raakt het lichaam sneller uitgeput en gaat het minder optimaal functioneren. Het lichaam bevindt zich in een neerwaartse spiraal. De osteopaat kan helpen dit te doorbreken zodat herstel weer mogelijk wordt.