Vermoeidheid

Wanneer de vermoeidheid lang genoeg aanhoudt word er uiteindelijk over burn out of chronische vermoeidheidsyndroom gesproken. Extreme vermoeidheid kan vele oorzaken hebben (chronische pijn, overbelasting, chronische stress, slaapproblemen, enz.). Bepaalde organen kunnen niet goed functioneren, waardoor er vermoeidheid ontstaat (denk aan een ontstoken lever zoals bij de ziekte van Pfeiffer). Vaak zijn klinische oorzaken al onderzocht zoals ijzer, magnesium, vitamine D en schildklier waardes. Uw osteopaat gaat op zoek naar de oorzaak van de vermoeidheidsklachten en probeert deze oorzaak te behandelen.

Een burn out of het doormaken van de ziekte van Pfeiffer kan een jarenlange nasleep geven. Ook hier tracht de osteopaat weer te zoeken naar verstoringen die het lichaam niet optimaal doen functioneren.